Rastislav Sedlačík – Krajina dneSKa

3D virtuálna prehliadka výstavy vo Východoslovenskej galérii

OTVORENYDOM.SK
  • Trvanie výstavy 6.7.2017 - 24.9.2017
  • Miesto VSG Košice
  • Kurátor Noro Lacko
  • Architektúra Marcel Benčík, Rastislav Sedlačík
  • Grafický dizajn a vizuál Marcel Benčík

Projekt O krajine dneSKa prezentuje mediálne širší záber pohľadu na súčasnú krajinu a jej podoby cez médium maľby, s presahmi do expandovanejších polôh, smerom k inštalácii, objektu, či videu.

Maľba neostáva v polohe 2D média, ale pohybuje sa medzi objektovosťou, či performatívno-procesuálnym prístupom. Výstava je voľným nadviazaním na projekt  Portrét krajiny, realizovanej v roku 2015 v PRFR/Zlaté triesky v Bratislave. Jednotlivé celky, ako: Factoryland, Landscaping, Osady a Mestská krajina Lab., sú obrazovými konceptami primárne tematizujúcimi prostredie mestskej krajiny, periférie a ostatných okrajových zón. Tento dlhodobý otvorený projekt predstavuje nosnú líniu v Sedlačíkovej tvorbe a diverzifikovaným prístupom k realizácii jednotlivých celkov rozširuje pole „obmedzenia“ maľby , smerom k priestorovosti a novým možnostiam reprezentácie obrazu. Výstavný priestor galérie bol upravený pre špecifickú formu prezentácie malieb a objektov, ktorý vytvoril nový enviroment pre závesný obraz, podobne ako autor vytvára nové prostredie vo svojej tvorbe.

Rastislav Sedlačík (*1980) v rokoch 1998-2002 študoval keramiku v ateliéri doc. Ivice Vydrovej, akad. soch.  a neskôr maľbu v IV. ateliéri u prof. I.Csudaia, akad.mal. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 absolvoval doktorantské štúdium.

ZDIELAJTE TUTO STRANKU

Property Imaging, s.r.o. | © 2016-2024 Všetky práva vyhradené!